BANDSÅGBLAD

Röntgen RRR Plus Bandsågblad
Ett robust bandsågblad av kolstål med hårdfjädrande rygg.
Lämplig för högre bandspänning.

Röntgen Bi Alfa Bandsågblad M42
Den höga motståndskraften mot slitage av sågbladet får man genom de hårda och jämt fördelade karbider i tandspetsarna formade under härdningsprocessen.

Röntgen Bi Alfa Profile Bandsågblad M42
Den förstärkta tanden ökar styrkan att motstå vibrationerna under avbruten kapning och skyddar bandsågbladet mot att förlora tänder i en rad.

Röntgen Bi Alfa RP Bandsågblad M42
Tandformen är producerad med en spånvinkel med 16° utan någon förlust i tandstyrkan. Detta aggressiva tandformat är idealiskt för hårda material, förbättrar spånavverkningen och bladets livslängd.

Röntgen Bi Alfa RP Master Bandsågblad M42
RÖNTGEN bi-alfa RP Master kombinerar precisionssågningens förmågor av Masterbladet med sin aggressiva 16-gradiga spånvinkeln av RP-tanden. CBN's slipad finish kombinerat med "triple chip" tandgeometrin garanterar ett snabbt och rakt snitt, en perfekt snittyta även på de svåraste material.

Röntgen Bi Alfa M51 Bandsågblad
Ett M51 bandsågblad tillverkad av ett legerat ryggmaterial med ungefär 4% krom innehåll och en HSS M51 tandspets. På grund av högt innehåll av kobolt och volfram i tandspetsen, har den ett högt termiskt och mekaniskt motstånd mot slitage.

Röntgen Bi Alfa M51 Supreme Bandsågblad
Ett M51 bandsågblad tillverkad av ett legerat ryggmaterial med ett högt krom innehåll och en HSS M51 tandspets. Tandformen är producerad med en spånvinkel med 16° och är idealiskt för hårda material, förbättrar spånavverkningen och bladets livslängd.

Röntgen Bi Alfa Master Supreme Bandsågblad M51
M51 tandspets tillsammans med en speciell tandgeometri är en perfekt lösning för höglegerade och främmande material. Master Supreme är speciellt passande för att kapa stora tvärsnitt, därför är den det idealiska valet för ståltillverkare, smedjor och där framförallt material med stor diameter behöver kapas.

RIX Diadur Bandsågsblad diamantbestyckat
Ett sågband med tandade eller icke tandade skärkanter bestyckade med diamanter. Kornstorleken är anpassad till arbetsuppgiften.

Röntgen GRIT Segmenterat Bandsågblad försedda med hårdmetallsplitter
Röntgen GRIT Kontinuerligt Bandsågblad försedda med hårdmetallsplitter
Röntgen GRIT bandsågblad är belagda med en hög kvantitet av multi-faced hårdmetallkorn. Galvaniserade på ett mycket flexibelt ryggmaterial. Graden av kornen bildar ett extremt antal skäreggar vilket ger ett jämnt ytskikt RÖNTGEN erbjuder ett stort utbud av olika kornstorlekar och bladdimensioner