KANTFASMASKINER

Alfra Kantfasmaskiner

Alfra KFV
Fasmaskin för konturer, rakkant och radiefasning. Fasvinkel 45°, fasbredd 0-3 mm.

Alfra KFH 150
Fasmaskin för rakkant. Fasvinkel 45°, fasbredd 0-5 mm.

Alfra KFT 250
Fasmaskin för rakkant stationär med bord. Fasvinkel 45°, fasbredd 0-5 mm.

Alfra KFH 250
Fasmaskin för rakkant. Fasvinkel ställbar 30°-45°-30°, fasbredd 0-14 mm.

Alfra KFT 500
Fasmaskin för rakkant stationär med bord. Fasvinkel 45°, fasbredd 0-14 mm

Alfra KFK 5
Fasmaskin för rakkant, radier och hål. Fasvinkel 45° (30°-37,5° tillval), fasbredd 0-5 mm

Alfra SKF 63-15
Fasmaskin för rakkant. Fasvinkel ställbar 15°-60°, fasbredd 0-15 mm